5S – początek podróży LEAN

5S jest często źle rozumiane i utożsamiane tylko ze sprzątaniem. Jest ono oczywiście bardzo ważne, ale ta metoda ma znacznie szerszy zakres działań.

wwq

 

5S odnosi się do organizacji stanowiska pracy. To początek podróży LEAN, które poprzez tworzenie i rozwijanie “standardów” i “praktyk” angażują pracowników.

5S może być użyte jako metoda oceny podejścia organizacji do jej działalności biznesowej. Ocena stanowiska pracy przy użyciu zasad 5S może szybko dostarczyć obraz zdolności organizacji do ciągłego doskonalenia i zarządzania wizualnego.

 

5 kroków


Selekcja

Pozbywanie się wszystkich przedmiotów, które nie są już potrzebne.
Wyselekcjonowanie i pozbycie się niepotrzebnych elementów produkcyjnych oraz bałaganu ma natychmiastowy wpływ na morale. Odzyskuje się przestrzeń, a zmagazynowane elementy wpływają na uzyskanie maksymalnej wydajności stanowiska produkcyjnego.

Wyselekcjonuj najbardziej wydajną kolejność działań od początku do zakończenia procesu produkcyjnego.
Stwórz mapę strumienia wartości, aby zaangażować pracowników w analizę obecnych procedur. Zaprojektuj udoskonalone procesy, od początku produkcji do punktu dystrybucji.


Systematyka

Organizowanie stanowiska pracy wokół zadań produkcyjnych
Upewnij się, że wszystkie elementy potrzebne do wykonania zadania są łatwe do znalezienia w zasięgu ręki, kiedy są potrzebne.

FIFO – first in first out – pierwsze weszło pierwsze wyszło, utrzymuje precyzję produkcji i kolejność przepływu zapewniając, że część, która pierwsza wejdzie do procesu lub magazynu również pierwsza go opuści.


Sprzątanie
Czyszczenie obszaru pracy oraz sprzętu.
Konserwacja maszyn, sprzętu i środowiska pracy jest ważna dla BHP oraz redukcji strat. Minimalizacja czasu straconego na spowolnienia i wstrzymania produkcji na naprawy, których mogłeś uniknąć pozwoli ci na koncentrację nad wysoką wydajnością.


Standaryzacja
Wprowadzanie standardów
Dla każdego etapu procesu stwórz standardowe zadania zoptymalizowane w prostych i łatwych do zrozumienia krokach. Zarządzanie wizualne dla ustandaryzowanych procesów pozwoli operatorom na wykonywanie zadań w dokładnie ten sam sposób za każdym razem. Pojęcie to łączy efektywne użycie różnych zasobów jak czasu, technologii, narzędzi i materiałów.


Samodyscyplina
Utrzymanie stworzonych standardów.
Podtrzymuj, monitoruj i dopasowuj. Procesy mogą być dalej analizowane i optymalizowane przez użycie różnych technik lean w celu oszczędności kosztów i podtrzymania wysokich standardów i efektywności w ciągłym doskonaleniu.


 

Sukces 5s zależy od dyscypliny zespołu w używaniu dokumentacji audytowej i powinien być kluczowym wskaźnikiem efektywności (KPI) ocenionym i przeanalizowanym podczas aktywności Gemba.

 

Bombardier-WorkBench-02

 

Zalety 5S:

  • Poprawione bezpieczeństwo.
  • Podstawowy wskaźnik efektywności w ciągłym doskonaleniu.
  • Solidna podstawa do początku podróży lean.
  • Członkowie załogi zyskują poczucie własności, zaangażowania i odpowiedzialności.
  • Redukcja strat.
  • Poprawa produktywności, jakości i zaangażowania załogi.
  • Zwiększenie zysków.

 

 

Systematyczne i metodyczne podejście pozwoli pracownikom na organizację stanowisk pracy w najbezpieczniejszy i najbardziej wydajny sposób. Odnosi się to w ten sam sposób do każdej branży pomagając w odniesieniu sukcesu.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania więcej informacji o rozwiązaniach 5S.