Efektywne wsparcie w modułach.

Z Maciejem Krancem, Vision Lean Managerem w Trilogiq Poland – o tym, jak i po co zaimplementować w trzech krokach zasady szczupłej produkcji – rozmawiał Krzysztof Pograniczny.

 

1. Jaki jest cel usługi Vision Lean?

Celem „Vision Lean” jest wsparcie przedsiębiorstw w optymalnym wdrażaniu rozwiązań technicznych, związanych ze szczupłą produkcją – Lean Manufacturing. Eksperci z działu Lean we współpracy ze specjalistami zakładów produkcyjnych skupiają się wokół obszarów, gdzie zagadnienia związane z uzyskaniem stabilności oraz zwiększeniem wydajności mają kluczowe znaczenie. Optymalizacja dotyczy przez wszystkim  zakresu produktywności, przyspieszenia przepływu oraz redukcji stanów magazynowych. Najlepsze wyniki uzyskuje się dzięki 3 stopniowemu podejściu, polegającemu na: diagnozie, wsparciu oraz warsztatach.

2. Kiedy należy sięgnąć po te rozwiązanie i co takiego zmieni się po jego wprowadzeniu?

Prawie w każdym zakładzie produkcyjnym czy magazynie, w którym nie wprowadzano zasady Lean jest potencjał do zastosowania pewnego rodzaju ulepszeń i usprawnień. Zapasy magazynowe zajmują przestrzeń, znaczenie podnoszą koszty logistyki oraz pochłaniają aktywa finansowe, które można by lepiej wykorzystać w innym obszarze. Większość przedsiębiorstw wykorzystuje zdecydowanie za dużo przestrzeni i zatrudnia za dużo osób. Eksperci Vision Lean oferują pomoc w zakresie: eliminacji marnotrawstw, rozwoju standaryzacji, przyspieszenia przepływów procesów oraz poprawy warunków pracy.  Obszary, które obejmuje Vision Lean to stanowiska robocze oraz linie produkcyjne
w fabrykach, centrach produkcyjnych, magazynach, centrach pakowania oraz obszary logistyczne.

3. Na ile klient musi być zorientowany w zagadnieniach Lean czy  powinien mieć podbudowę teoretyczną z zakresu chudego zarządzania, aby doszło do współpracy?

Nasi klienci należą do dwóch grup. Pierwszą z nich stanowią te firmy, w których rozwiązania
z zakresu Lean nie tylko znane są w teorii, ale stosuje się je w praktyce.  Ci klienci znają korzyści Lean, dlatego w klarowany sposób potrafią określać swoje potrzeby. W przypadku współpracy z takimi firmami naszą rolą jest współdziałanie z działem Lean Management klienta na zasadzie synergii. Coraz częściej klienci znający Lean, ze względu na brak zasobów
i czasu decydują się na powierzenie projektu z zakresu wsparcia Lean firmie zewnętrznej na zasadach outsourcingu. Zdarzają się również firmy, których zamiarem jest podjęcie współpracy z zewnętrznym ekspertem Lean, spoza swojej branży, aby spojrzał krytycznym i świeżym okiem na możliwości wprowadzenia ulepszeń w ich zakładzie produkcyjnym czy fabryce.

Drugą grupę stanowią klienci, którzy nie mieli dotychczas styczności z  Lean Manufacturinglub dopiero zaczynają poznawać tajniki wiedzy Lean i w tym zakresie trzeba ich wspomóc. Wówczas prezentujemy klientowi na czym polega filozofia Lean Manufacturing, jakie korzyści można dzięki niej odnieść oraz w jaki sposób stosuje się Lean w praktyce. Dzięki temu budujemy podstawową świadomość, prezentujemy przykłady oraz przedstawiamy wymierne efekty jakie za sobą niesie. Klient nie musi być zorientowany w zagadnieniach Lean, aby doszło do współpracy, ponieważ naszą rolą jest przybliżenie mu tej wiedzy oraz zasugerowanie konkretnych rozwiązań.

 

4. Trilogiq utożsamiany jest z dostawą systemów modułowych, teraz wchodzi w obszar miękki – konsultingowy. Jak te pierwsze doświadczenia rzutują na drugie? Czy klienci do tej pory mieli problemy z wprowadzeniem zmian leanowych, w których wykorzystywane były urządzenia Trilogiq?

Nie chcemy być utożsamiani z konsultingiem. Nasz trzyetapowy proces zawiera kroki oceny, analizy, które są elementami konsultingu, ale działanie Vision Lean nie kończy się na raporcie i rekomendowanych rozwiązaniach. Zakończeniem naszej pracy są warsztaty Kaizen,
w trakcie których wspólnie z pracownikami danej firmy wdrażamy, budujemy dane rozwiązania zmieniając fizycznie wybrany obszar.

Pojawienie się  usługi wsparcia Lean wymusił de facto rynek ponieważ, to klienci chcieli zmian na lepsze. Rozpoczęli od korzystania z modułowych systemów  stalowych LeanTeak przechodząc stopniowo na system aluminiowy i karbonowy Graphit, które mają zastosowanie w każdej branży. Równolegle oczekiwali wsparcia w jak najefektywniejszym wdrożeniu nowych rozwiązań. Vision Lean jest odpowiedzią na ich potrzeby.

 

5. W jaki sposób podejść i przygotować się do współpracy w ramach usługi  Vision Lean – przykładowo jeśli się jest niepraktykującym kaizenistą. Jakie zadania w tym zakresie bierze na siebie Trilogiq, a co pozostaje w gestii klienta?

Ekspert działu Lean przechodzi z klientem poszczególne kroki realizacji procesu na zasadzie współpracy, ale oczywiście przeważającą część zadania bierze na siebie Trilogiq. Nasze działania rozpoczynamy podczas wizyty w zakładzie produkcyjnym, skupiając się w pierwszej kolejności na analizie stanu obecnego, czyli określenia głównych obszarów do poprawy, ustalenia priorytetów do wdrażania usprawnień oraz oceny potencjalnych korzyści. Etap ten kończymy raportem podsumowującym, który przygotowuje dział Lean Trilogiq. Kolejny etap działań polega na zdefiniowaniu szczegółowych danych obszaru poddanego wcześniej diagnozie, obserwacji i analizy procesów. Na podstawie zebranych danych powstaje opracowanie rozwiązań alternatywnych, mających na celu wprowadzenie konkretnych korzyści i usprawnień oraz określenia zakresu realizacji. Ostatni etap, który ma charakter warsztatowy,  polega na realizacji projektu na obszarze produkcyjnym, wtedy też zatwierdzamy korzyści wynikające z wprowadzonych usprawnień. To etap, w którym pracownicy klienta są najbardziej zaangażowani w sposób rzeczywisty.

6. W jakich kosztach zamyka się  oferowane wsparcie w trzech krokach?  

Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, wszystko zależy od wielkości projektu, od obszaru na którym działamy oraz od poziomu skomplikowania. Jest to proces trzyetapowy – na podstawie poprzedniego etapu określamy zakres wymaganych działań etapu następnego.
W każdym przypadku klient otrzymuje klarowny kosztorys do akceptacji.

7. Trilogiq wszedł na obszar konsultingu, usług wykonywanych wybitnie przez firmy pracujące z miękkimi kwestiami. Dlaczego, lub w czym lepszy będzie Trilogiq od tych firm, które szkolą z zakresu Lean?

Naszym głównym celem nie jest szkolenie z Lean ponieważ nie chcemy konkurować z firmami konsultingowymi. My działamy na warsztacie pokazując wymierne korzyści płynące
z prawidłowego i jak najefektywniejszego wdrażania naszych rozwiązań. Jest to uzupełnienie dotychczasowej oferty, nie nowa gałąź działania.

Jesteśmy producentem modułowych systemów do transportu wewnętrznego oraz magazynowania takich jak regały, wózki czy stacje robocze. Posiadamy produkt, dla którego jako wartość dodaną oferujemy wsparcie w zakresie Lean po to, aby nasze systemy zostały
w jak najbardziej efektywny sposób zaimplementowane.

8. Jakie są dotychczasowe referencja dla  tej usługi, co klientom udało się zmienić dzięki współpracy  w ramach Vision Lean?

Każdy projekt jest inny, dla każdego projektu przygotowujemy indywidualne zestawienia. Podczas drugiego etapu określamy jakie korzyści klient może uzyskać. Tutaj rozstrzał jest bardzo duży, od kilkunastu procent do kilkuset, wszystko zależy z czym się mierzymy.
Obszar, który usprawniamy może znajdować się na różnym poziomie dojrzałości.

Jednym klientom zależy przede wszystkim na podniesieniu wydajności, innym na redukcji WIP, na podniesieniu ergonomii pracy, a jeszcze innym na zwolnieniu zajmowanej powierzchni. Zazwyczaj jest to jakiś zestaw wskaźników i wokół nich operujemy.

Categories:Bez kategorii