Spersonalizowane gniazda produkcyjne ułatwiają pracę zespołową

leantek_classic_workcell

Gniazda produkcyjne mogą odgrywać bardzo ważną rolę w zakładzie. Wśród ich wielu zalet warto wymienić oszczędności kosztów, zwiększenie wydajności i odzyskanie cennego obszaru roboczego.

Spersonalizowane gniazdo produkcyjne jest logicznie i strategicznie rozmieszczoną jednostką pracy, wykorzystywaną do wytwarzania określonego produktu lub szeregu podobnych produktów.

Spersonalizowane gniazda produkcyjne są zazwyczaj większe niż jedna stacja robocza, ale nie zajmują całej powierzchni użytkowej produkcji. Stosuje się je do połączenia zespołu ludzi mających wspólny cel w jednym szczególnym obszarze z dodatkowym bonusem w postaci poprawy komunikacji i promocji pracy zespołowej. Często wykonane na zamówienie gniazda produkcyjne są włączane do struktury zakładów produkcyjnych w celu poprawy przepływu procesu, jakości i szybkości, a także zmniejszenia kosztów.

Oszczędność miejsca

Przeniesienie kilku wcześniej rozproszonych stacji roboczych do jednego zwartego obszaru daje konkretne korzyści związane z zaoszczędzeniem przestrzeni. Zaoszczędzona przestrzeń daje więcej miejsca dla dodatkowych gniazd, zwiększając tym samym możliwości produkcyjne.

Funkcjonalność

Znajdujący się w zakładzie produkcyjnym sprzęt wykorzystywany w procesie produkcji powinien być zorganizowany tak, by produkowany towar przemieszczał się sprawnie i płynnie z jednego etapu do drugiego. Jest to możliwe, gdy urządzenia są pogrupowane w gniazda produkcyjne ułatwiające logiczny postęp w wytwarzaniu towarów – od surowców na jednym końcu do gotowego produktu na drugim. Podobnie w procesie biurowym – gniazda produkcyjne mogą ułatwić współpracę dzięki lepszemu przepływowi komunikacji i bardziej efektywnemu wykorzystaniu udostępnionych zasobów.

Elastyczność

Spersonalizowane gniazdo produkcyjne łączy zalety prefabrykowanej komórki z elastycznością indywidualnie dostosowanego rozwiązania. Ta elastyczność pozwala liniom produkcyjnym ewoluować w rozsądnym tempie i łatwo się zmieniać, co czyni gniazdo produkcyjne idealnym rozwiązaniem dla producentów lean, którzy dążą do ograniczenia nakładów kapitałowych.

Jakość

(Przykład gniazda produkcyjnego)
Dzięki kilku stacjom w jednym obszarze produkty spędzają mniej czasu na podróży z jednej stacji do drugiej. Jest to ważne dla szybkiego identyfikowania usterek. Produkt, zamiast przesuwać się do kolejnego obszaru w instalacji i pozostawać tam przez dłuższy czas, zanim zostanie poddany kontroli, przemieszcza się szybko z jednej stacji w gnieździe do drugiej, a usterki są widoczne od razu. To nie tylko poprawia jakość, ale także oszczędza czas i pieniądze.

Po lewej stronie znajduje się koncepcja i układ spersonalizowanego gniazda produkcyjnego. Cztery różne stacje są połączone w jednym zwartym obszarze, zostawiając jednocześnie pracownikom wystarczającą ilość miejsca do wykonywania swoich zadań.

Stanowiska robocze dla czterech pracowników były wcześniej rozsunięte, przez co zajmowały więcej miejsca w zakładzie i przyczyniały się do marnowania ruchu. Części musiały być transportowane z jednej stacji roboczej do drugiej. Tymczasem w tym gnieździe produkcyjnym części można natychmiast przesuwać do następnego operatora, oszczędzając czas i wysiłek.

Bliska odległość między pracownikami i stały przepływ części umożliwia szybką identyfikację problemów związanych z jakością. Na przykład w oddzielnych stacjach roboczych operator nr 1 przez dłuższy czas pracuje z nagromadzonymi widgetami i dopiero po pewnym czasie przekazuje je do operatora nr 2. Może upłynąć kilka godzin, zanim operator nr 2 zauważy problem dotyczący jakości. W przykładzie z gniazdem produkcyjnym operator nr 1 stale przesuwa widgety w dół do operatora nr 2, który natychmiast zauważy problem związany z jakością.

Choć gniazda produkcyjne nie muszą być zbudowane z rurek i złączek, wykorzystanie podejścia modułowego zapewni elastyczność gniazda, co pozwoli łatwo skonfigurować je ponownie, aby pasowało do zmian w produkcji i procesach, co oznacza lepszy zwrot z inwestycji w dłuższym terminie.