Systemy produkcyjne stają się INTELIGENTNE wraz z wprowadzeniem rozwiązań AGV

Systemy produkcyjne stają się INTELIGENTNE wraz z wprowadzeniem rozwiązań AGV

Automatycznie Sterowane Pojazdy* zmieniają produkcję, ponieważ systemy produkcyjne stają się INTELIGENTNE, dzięki czemu przechodzimy do czwartej rewolucji przemysłowej.

Przemysł 4.0 przenosi produkcję LEAN na nowy poziom dzięki zastosowaniu inteligentnych technologii i danych w czasie rzeczywistym w celu zwiększenia wydajności, eliminowania błędów i obniżenia kosztów. Technologia rozpoznawania obiektów może wykryć czujniki wbudowane w systemy przepływu produkcji i przechowywania danych, na przykład w celu prawidłowego pokierowania standardowymi zadaniami i ostrzegania pracowników w przypadku popełnienia błędu. Automatycznie Sterowane Pojazdy (AGV) są przyszłością w przenoszeniu przedmiotów w miejscach pracy, ponieważ są bezpieczniejsze w użyciu i dobrze integrują się z nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w procesach w wielu sektorach przemysłu, w tym w przemyśle lotniczym, nowoczesnej produkcji, elektrotechnicznym i motoryzacyjnym.

* Automatycznie Sterowany Pojazd (AGV) – pojazd oparty wyłącznie na automatyzacji, zwany pojazdem robotycznym lub autonomicznym. Po wynalezieniu układu scalonego wzrosło zaawansowanie technologiczne automatyki. Producenci dodali wiele funkcji automatycznych w miejscach pracy.

Innowatorzy „Fabryki przyszłości” z firmy Zodiac Aerospace (patrz studium przypadku Zodiac Aerospace) wdrożyli czwartą rewolucję przemysłową poprzez ulepszanie systemów za pomocą automatycznych procesów i przepływów produkcji. Wprowadzenie rozwiązań AGV z różnymi zadaniami zapewnia wózki podajnikowe i systemy depozytowe oraz transferowe dla czterech bardzo różnych scenariuszy.

Elastyczność systemu AGV ma decydujące znaczenie dla układu jednostki produkcyjnej, ponieważ ruch umożliwiają taśmy przymocowane do podłogi. Zapewnia to niezrównaną elastyczność pod względem konfiguracji trasy i zmian ścieżek. System Trilogiq AGV jest bardzo elastyczny w obszarze produkcyjnym i odpowiada na potrzebę automatycznego transportu bez kierowcy.

Jedna z najnowszych aplikacji zainstalowanych przez nasz zespół AGV rozwiązała problemy związane z obsługą gotowych produktów dla innego klienta, projektując system odpowiadający na zdalne połączenia z operatorami linii. AGV opuszcza zatokę wyładunkową i dociera do stanowiska roboczego, w którym produkt jest gotowy do zapakowania i dostarczenia do klienta końcowego. Wdrożenie systemu automatycznego chwytania „Pin-Hook” zwiększa zdolność AGV do transportu palet z gotowym produktem do stanowisk rozładowczych i pakujących, po czym system jest gotowy do kolejnego zadania.

Podwójny silnik systemu AVG zapewnia ruch dwukierunkowy z wykorzystaniem jednej drogi, co przyniosło korzyści naszym klientom poprzez obniżenie kosztów instalacji i utrzymania.

Metody produkcyjne stają się INTELIGENTNE dzięki wprowadzeniu systemów AGV, Systemów Rozpoznawania Przedmiotów oraz Pick to Light.

Systemy transportu, maszyn, przechowywania i produkcji są w stanie realizować złożone zadania w inteligentnej fabryce, co oznacza że pracownicy korzystają z ergonomicznych usprawnień i bezpieczniejszych środowisk, ponieważ ciężkimi, powtarzającymi się lub trudnymi zadaniami kierują (lub przejmują je w całości) systemy zautomatyzowane.
Rewolucje przemysłowe

  • Pierwsza rewolucja przemysłowa – od XVIII do XIX w. w Europie i Ameryce, kiedy kluczową rolę odgrywał napęd parowy.
  • Druga rewolucja przemysłowa – lata 1870–1914. Najważniejsze osiągnięcia technologiczne tego okresu: telefon, żarówka i gramofon stały się możliwe dzięki energii elektrycznej, silnikom spalinowym i nowym źródłom energii.
  • Trzecia rewolucja przemysłowa – lata 70. i 80. XX w.; postęp technologii, od analogowych urządzeń elektronicznych i mechanicznych aż po technologie cyfrowe i erę cyfrową.
  • Czwarta rewolucja przemysłowa; Przemysł 4.0. Nowe technologie są na stałe obecne w społeczeństwach, a nawet w ludzkim ciele, łącząc świat fizyczny, cyfrowy i biologiczny. Pojawiają się przełomowe technologie w wielu dziedzinach, w tym robotyka, sztuczna inteligencja, nanotechnologia, informatyka kwantowa, biotechnologia, drukowanie 3D i pojazdy autonomiczne.

Z początkiem czwartej rewolucji przemysłowej masz wybór: stać się INTELIGENTNYM lub pozostać w tyle…

Zobacz film o systemie AGV:

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o zintegrowanych rozwiązaniach AGV dla projektu „Fabryka przyszłości”.